Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 một phần khu dân cư Phường 14 và Phường 15

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận 4 tại công văn số 741/VP-ĐT ngày 31/10/2012 của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 4 về việc giao Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 4 chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các phường và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công bố công khai các đồ án quy hoạch chi tiết, đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được duyệt trên địa bàn quận.

Ngày 19/11/2012, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lê 1/2000 một phần khu dân cư phường 14 và phường 15, quận 4 theo Quyết định số 5105/QĐ-UBND ngày 04/10/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Theo đó, khu vực quy hoạch một phần khu dân cư phường 14 và phường 15, quận 4 có diện tích khoảng 20,068 ha, quy mô dân số đến năm 2015 dự kiến 15.000 người

Khu vực quy hoạch nằm ở phía Nam quận 4, có hướng Đông giáp đường Xóm Chiếu và hẻm 181 Xóm Chiếu, hướng Tây giáp đường Tôn Đản, hướng Nam giáp đường Tôn Thất Thuyết và Kênh Tẻ, Bắc giáp đường Vĩnh Hội nối dài.

Cũng theo Quyết định trên, tầng cao xây dựng tại các khu vực quy hoạch đất hỗn hợp được xây dựng từ 20-30 tầng với mật độ xây dựng 25-50%; khu vực chỉnh trang đô thị được xây cao 5 tầng với mật độ xây dựng là 70%.

Về hệ thống đường giao thông đựơc quy hoạch như sau:

  • Đường Xóm Chiếu, Vĩnh Hội nối dài lộ giới 25m.
  • Đường Tôn Thất Thuyết lộ giới 25m (trong đó từ tim đường hiện hữu mở rộng về phía dân cư là 10m, còn lại lấy về phía Kênh Tẻ).Đường trục Bắc – Nam (trùng với đường Tôn Đản) lộ giới từ 46 – 50,1m. Ngoài ra, trong khu vực quy hoạch còn một số tuyến đường dự phóng lộ giới từ 10-16m.
  • Dự kiến trong tương lai sẽ có 01 tuyến xe điện ngầm thành phố (tuyến số 4) đi dưới hành lang đường trục Bắc – Nam trong ranh địa bàn quận 4.