THƯ VIỆN ẢNH – THE GOLD VIEW

 

Một số hình ảnh phối cảnh căn hộ The Gold View

http://lh3.googleusercontent.com/_GGQb7zcX-Sdrs2QBAKJWNjGVgegXDUOSxXDQDhlfDA=w723

Phối cảnh The Gold View nhìn từ trên xuống

http://lh3.googleusercontent.com/au3EXcC5ztCwFSmD7Fs60hfPqkK2ATWvMC0caMHGMFY=w723

 

http://lh3.googleusercontent.com/7i8L7P_o330_dgbt8_9KRGXi6V-CIsEjfZU_7I4pKBo=w723

 

http://lh3.googleusercontent.com/nzmKrrCethW9v8670DuSjSvNPy0D2z-rIOeekWErwSQ=w723

The Gold View và sông Bến Nghé

 

http://lh3.googleusercontent.com/ALqzxMYwPb25BOe1l_7XyY_c4lXEmgGs9Wr54KGOOWA=w723

The Gold View nhìn từ Đại lộ Võ Văn Kiệt, Quận 1

 

http://lh3.googleusercontent.com/lEcV7_7pb2BG1WRTBkaV8orHVmgbpTrrHQPNtNrOe8c=w723

 

http://lh3.googleusercontent.com/OKssmNtN8-I8c-vFRagwe-uMVGjbiF1z0u_Jlcou9bM=w723

 

http://lh3.googleusercontent.com/nrq5IKBNkcK6LmpiMeIPu7CCJZIioj5a4zGMvdfzD-c=w723

Sảnh TTTM tại The Gold View

 

http://lh3.googleusercontent.com/m78_0UV3iW7DwtquPcEfWnoanwlZgiXqYLiW54wTweA=w723

 

http://lh3.googleusercontent.com/fxnnrv3ot9AXbashLEntoxXHZl4b5udEcOJhQ9HcCeY=w723

Hồ bơi tràn và hồ bơi trẻ em tầng 5 tại The Gold View

 

http://lh3.googleusercontent.com/czhuOfmchD4I0nKmsshqEQ85kE6tDpbEXi3RNaYopGA=w723

Hồ bơi chân mây trên tầng 27 tại The Gold View

 

http://lh3.googleusercontent.com/E_aASdsZapQtv7EzpoQRzIYryUToo-MCfVde83YGVXI=w723

Khu cafeteria tại The Gold View

 

http://lh3.googleusercontent.com/tIuN4Pi_ff9vItz5ZYerHmCZhZpG_zX8LPatAxLdX-I=w723

Khu vườn treo và đài phun nước 750 m2 tại The Gold View

 

http://lh3.googleusercontent.com/WaBVdNZGgGhOU7mDAu4tzNiCJMGS0rbE_gLlXy0uBCQ=w723

Khu vườn treo và đài phun nước 750 m2 tại The Gold View

 

http://lh3.googleusercontent.com/J7OKDVclkzRt22GQfqSLexR8i8xZvivNHGOpfliTn2Q=w723