MẶT BẰNG TẦNG THE GOLD VIEW

The Gold View gồm 2 tháp A và B:

Tháp A: 33 tầng + 2 tầng hầm

Tháp B: 27 tầng + 2 tầng hầm


http://lh3.googleusercontent.com/vZLF6FogSL7bfi7YYf80mHaMbl37DA7YcLXmRCyhCdU=w723

 

MẶT BẰNG TẦNG TỔNG THỂ THE GOLD VIEW

 

mat-bang-tong-the-thegoldview

 

MẶT BẰNG CĂN HỘ THE GOLD VIEW

CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ – THE GOLD VIEW

1pn

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ – THE GOLD VIEW

2pn1

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ – THE GOLD VIEW

3pn

XEM MẶT BẰNG TẦNG:

THÁP A

+ Tầng 6

+ Tầng 7 – 24

+ Tầng 25 – 33

THÁP B