HÌNH ẢNH HỒ BƠI THE GOLDVIEW

Dự án The Gold View có 2 hồ bơi lớn cho người lớn, 1 hồ bơi cho trẻ em, và khu vườn treo tạo nơi nghỉ dưỡng.
http://lh3.googleusercontent.com/wG-4z1C2DG-_ilZIUNghNO2hlXjp_1NrdrnFffQ1hHw=w723
Khu vườn treo tại Tháp A – The Gold View

http://lh3.googleusercontent.com/8EBnEGOHDwPvqpMfYqSFiHtgANJgO5ggIjCqFkDkx0g=w723

Khu vườn treo gần hồ bơi
http://lh3.googleusercontent.com/rGsryjOO4ocob6Is0hWZHTPJpTxbCIsDrX1uhh6jSBU=w723
Khu hồ bơi tầng 5 tại Tháp A – The GoldView

http://lh3.googleusercontent.com/m78_0UV3iW7DwtquPcEfWnoanwlZgiXqYLiW54wTweA=w723

 

Toàn cảnh hồ bơi tại Tháp A
http://lh3.googleusercontent.com/QyTTvjz8lWAVysCSIGL7GKUZRKGhKgrf6B3L6UGXIkQ=w723
Hồ bơi sân thượng tại Tháp B – The Gold View