HÌNH ẢNH TẦNG HẦM GIỮ XE THE GOLDVIEW

Dự án The Gold View có 2 tầng hầm giữ xe, đảm bảo chỗ đậu xe cho cư dân tại đây.
http://lh3.googleusercontent.com/zrKxfEtqiilVwVdokzTBfYKIeK7HFGHESWqtvtG3jg=w723
2 tầng hầm đậu xe thông thoáng tại The GoldView
http://lh3.googleusercontent.com/eSm6FwmlpLT1kcJxKMpa-JM4dQngC9zG6M-s3nnsoA=w723