HÌNH ẢNH CAFE – PHÒNG ĐỌC SÁCH THE GOLDVIEW

Dự án The Gold View có phòng đọc sách, khu vực cafe ở tầng thượng dành cho cư dân, và cafe ở tầng thương mại.
http://lh3.googleusercontent.com/TP8Uwb9z1SG5mINMgmpoHJPaQfarHEh7HAuIeFVX2UM=w723
Khu cafeteria tại The Gold View
http://lh3.googleusercontent.com/8EBnEGOHDwPvqpMfYqSFiHtgANJgO5ggIjCqFkDkx0g=w723

Khu vườn treo và đài phun nước tại The GoldView

http://lh3.googleusercontent.com/_4GpKs1I7LzyoB44LS8MJ-XPgTufvOx3sfi63rn2B7o=w723

Phòng đọc sách tại The Gold View

 

http://lh3.googleusercontent.com/Dw17HzELeIO_30Ld-RbOfB5SrJI75Z31-eufclKgKJI=w723

Phòng đọc sách tại The Gold View

 

http://lh3.googleusercontent.com/iiflqc7eTlI3Q9jPiC5pcGRq7oax-W-BeVliOkKSXxY=w723

Khu cafe và TTTM The Gold View