Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư liên phường 12-13, Quận 4

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận 4 tại công văn số 741/VP-ĐT ngày 31/10/2012 của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 4 về việc giao Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 4 chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các phường và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công bố công khai các đồ án quy hoạch chi tiết, đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được duyệt trên địa bàn quận.
Ngày 27/11/2012, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 4 đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư liên phường 12-13, quận 4 theo Quyết định số 5034/QĐ-UBND ngày 29/9/2012 của Ủy ban nhân dân quận 4.
Theo đó, khu vực quy hoạch tại phường 12-13, quận 4 có diện tích khoảng 84,6 ha, quy mô dân số đến năm 2020 dự kiến 25.000 người
Khu vực quy hoạch nằm ở phía Đông – Bắc quận 4, có hướng Đông – bắc giáp Sông Sài Gòn, hướng Tây – Nam giáp phường 9-10 và 14, hướng Đông – Nam giáp phường 18, hướng Tây – Bắc giáp kênh Bến Nghé.
Trong khu vực quy hoạch có một phần đất thuộc quy hoạch khu Trung tâm hiện hữu mở rộng (khu vực từ cầu Calmette qua Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành, sông Sài Gòn và Rạch Bến Nghé).
Cũng theo Quyết định trên, tầng cao xây dựng tại các khu vực quy hoạch đất hỗn hợp được xây dựng từ 24-40 tầng với mật độ xây dựng 40%; khu vực chỉnh trang đô thị được xây cao 8 tầng với mật độ xây dựng là 70%.
Về hệ thống đường giao thông đựơc quy hoạch như sau:
STT
TÊN ĐƯỜNG
TỪ …. ĐẾN
LỘ GIỚI
1
Nguyễn Tất Thành
Toàn tuyến
37m
(Từ tim hiện trạng lấy về phía đất dân cư 16m, về phía Cảng Sài Gòn là 21m).
2
Bến Vân Đồn
Toàn tuyến
25m
3
Nguyễn Trường Tộ
Từ Bến Vân Đồn đến Đoàn Như Hài
27-28m
4
Nguyễn Trường Tộ
từ Đoàn Như Hài đến Hoàng Diệu
20m
5
Lê Quốc Hưng
từ Bến Vân Đồn đến Lê Văn Linh
20m
6
Lê Quốc Hưng
 Từ Lê Văn Linh đến Tôn Đản
12m
7
Đoàn Văn Bơ
Từ Hoàng Diệu đến Xóm Chiếu
25m
8
Hoàng Diệu
Từ Lê Quốc Hưng đến Đoàn Văn Bơ
30m
9
Hoàng Diệu
Từ Nguyễn Tất Thành đến Lê Quốc Hưng
40m
10
Lê Văn Linh
Từ Nguyễn Tất Thành đến Lê Quốc Hưng
30m
11
Lê Văn Linh
Từ Lê Quốc Hưng đến Đoàn Văn Bơ
25m
12
Tôn Đản
Từ Nguyễn Tất Thành đến Đoàn Văn Bơ
30m
13
Xóm Chiếu
Từ Nguyễn Tất Thành đến Đoàn Văn Bơ
25m
14
Đoàn Như Hài
Từ Nguyễn Trường Tộ đến Lê Quốc Hưng
20m
15
Đường dự phóng 16m song song đường Xóm Chiếu
Từ Nguyễn Tất Thành đến Đoàn Văn Bơ
16m
16
Đường dự phóng 16m song song đường Nguyễn Tất Thành
Từ Nguyễn Tất Thành đến đường 16m dự phóng
17
Đường dự phóng 8m , song song với Đoàn Như Hài
Đường dự phóng 8m, song song với Đoàn Như Hài
8m
(phía sau trường PTTH Nguyễn Hữu Thọ, đại học Luật)