Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu dân cư Phường 16 Quận 4

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận 4 tại công văn số 741/VP-ĐT ngày 31/10/2012 của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 4 về việc giao Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 4 chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các phường và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công bố công khai các đồ án quy hoạch chi tiết, đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được duyệt trên địa bàn quận.

Ngày 12/11/2012, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu dân cư phường 16, quận 4 theo Quyết định số 5224/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Theo đó, khu vực quy hoạch khu dân cư phường 16, quận 4 có diện tích khoảng 32,55 ha, quy mô dân số đến năm 2020 dự kiến 15.000 người

Khu vực quy hoạch nằm ở phía Nam quận 4, có hướng Đông – Bắc giáp đường Đoàn Văn Bơ, hướng Đông – Nam giáp phường 18, hướng Tây giáp phường 15, phía Tây – Bắc giáp đường Xóm Chiếu, phía Nam giáp đường Tôn Thất Thuyết và Kênh Tẻ.

Cũng theo Quyết định trên, tầng cao xây dựng tại các khu vực quy hoạch đất hỗn hợp và thương mại dịch vụ xây dựng mới được xây dựng từ 20-30 tầng với mật độ xây dựng 25-00%; khu vực chỉnh trang đô thị được xây cao 4 – 5 tầng với mật độ xây dựng là 60 – 70%.

Về hệ thống đường giao thông đựơc quy hoạch như sau:

  • Đường Xóm Chiếu, Vĩnh Hội nối dài lộ giới 25m.
  • Đường Tôn Thất Thuyết lộ giới 25m (trong đó từ tim đường hiện hữu mở rộng về phía dân cư là 10m, còn lại lấy về phía Kênh Tẻ).
  • Đường Đoàn Văn Bơ lộ giới 25m.
  • Đường số 1 và số 2 dự phóng lộ giới 20m.
  • Đường số 3 và số 4 dự phóng lộ giới 16m.
  • Ngoài ra trong khu vực quy hoạch còn có nút giao thông Đoàn Văn Bơ và đường Vĩnh Hội nối dài có đường kính D=90m.