MẶT BẰNG TẦNG 6 – THÁP A – THE GOLDVIEW

 

Mặt bằng tầng 6 – Tháp A

tang-6-thegoldview

Căn 1 PN – 51 m2 – Tầng 6 – Tháp A

t6-1PN-51m2

Căn 1 PN – 56 m2 – Tầng 6 – Tháp A

t6-1PN-56m2

Căn 2 PN – 81 m2 – Tầng 6 – Tháp A

t6-2PN-81m2

Căn 2 PN – 85 m2 – Tầng 6 – Tháp A

t6-2PN-85m2

Căn 2 PN – 91 m2 – Tầng 6 – Tháp A

t6-2PN-91m2

Căn 3 PN – 117 m2 – Tầng 6 – Tháp A

t6-3PN-117m2

Căn 3 PN – 133 m2 – Tầng 6 – Tháp A

t6-3PN-133m2