HÌNH 3D CĂN HỘ THE GOLD VIEW

CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ – THE GOLD VIEW

1pn

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ – THE GOLD VIEW

2pn-a

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ – THE GOLD VIEW

2pn-b

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ – THE GOLD VIEW

3pn