HÌNH ẢNH PHÒNG GYM – KHU VUI CHƠI TRẺ EM

Dự án The Gold View phòng tập GYM với trang thiết bị hiện đại, và khu vui chơi trẻ em trong nhà.
http://lh3.googleusercontent.com/UwfJQwHyWYKSaAidzEXW6vPNdOmoKVgdkjRch9Ya1JY=w723
Phòng GYM
http://lh3.googleusercontent.com/aDkMEKiTcJ85bY_GEqSGRzSPyw7IKArtDfVdYxHiU2I=w723
Khu vui chơi trẻ em trong nhà tại The Gold View