Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư liên Phường 2-10, Quận 4

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận 4 tại công văn số 741/VP-ĐT ngày 31/10/2012 của Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 4 về việc giao Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 4 chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các phường và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công bố công khai các đồ án quy hoạch chi tiết, đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được duyệt trên địa bàn quận.
Ngày 21-29/03/2013, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 4 đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư liên phường 2-10, quận 4 theo Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 21/02/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố.
Theo đó, khu vực quy hoạch tại phường 2-10, quận 4 có diện tích khoảng 154 ha, quy mô dân số đến năm 2020 dự kiến 110.000 người
Khu vực quy hoạch nằm ở phía Tây – Nam quận 4, có hướng Đông giáp đường Đoàn Văn Bơ và Tôn Đản, hướng Tây giáp đường Nguyễn Khoái, hướng Nam giáp Kênh Tẻ, hướng Bắc giáp kênh Bến Nghé.
Trong khu vực quy hoạch có một phần đất thuộc quy hoạch khu Trung tâm hiện hữu mở rộng (khu vực từ cầu Ông Lãnh qua Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, và Rạch Bến Nghé).
Cũng theo Quyết định trên, tầng cao xây dựng tại các khu vực quy hoạch đất hỗn hợp nhà ở và công trình công cộng được xây dựng từ 3 – 40 tầng với mật độ xây dựng 35%; khu vực xây dựng mới được xây dựng từ 6 – 24 tầng với mật độ xây dựng 40% (riêng ở nhóm nhà ở 1 được xây dựng cao 40 tầng với mật độ xây dựng là 40%); khu vực hiện hữu chỉnh trang đô thị được xây dựng từ 5 – 8 tầng với mật độ xây dựng là 70% (riêng ở nhóm nhà ở 4 được xây dựng cao 30 tầng với mật độ xây dựng là 70%).
Về hệ thống đường giao thông đựơc quy hoạch như sau:
STT
TÊN ĐƯỜNG
TỪ …. ĐẾN
LỘ GIỚI
1
Trục Bắc – Nam
Từ Bến Vân Đồn đến đường 14 nối dài
40m
2
Trục Bắc – Nam
Từ đường 14 nối dài đến Tôn Thất Thuyết
46m
3
Hoàng Diệu
Từ Nguyễn Khoái đến Đoàn Văn Bơ
25m
4
Đoàn Văn Bơ
từ Bến Vân Đồn đến Hoàng Diệu
39m
5
Đoàn Văn Bơ
từ Hoàng Diệu Đồn đến Tôn Đản
25m
6
Tôn Đản
 Từ Đoàn Văn Bơ đến đường 14 nối dài
30m
7
Nguyễn Khoái
Từ Đoàn Văn Bơ đến Hoàng Diệu
30m
8
Nguyễn Khoái
Từ đường 14 nối dài đến Tôn Thất Thuyết
9
Nguyễn Khoái
Từ Hoàng Diệu đến đường 14 nối dài
25m
10
Bến Vân Đồn
Toàn tuyến
25m
(Từ tim hiện trạng lấy về phía đất dân cư 10m, về phía Kênh Bến Nghé là 15m).
11
Tôn Thất Thuyết
Toàn tuyến
25m
(Từ tim hiện trạng lấy về phía đất dân cư 10m, về phía Kênh Tẻ là 15m).
12
Vĩnh Hội
Từ Khánh Hội đến Tôn Đản
20m
13
Lê Văn Linh
Từ Khánh Hội đến Đoàn Văn Bơ
25m
14
Đường số 14
Từ Nguyễn Khoái đến Khánh Hội
25m
15
Nguyễn Hữu Hào
Từ Bến Vân Đồn đến Lê Văn Linh
20m
16
Khánh Hội
Từ Bến Vân Đồn đến Hoàng Diệu
20m
17
Khánh Hội
Từ Hoàng Diệu đến Vĩnh Hội
22m
18
Khánh Hội
Từ Vĩnh Hội đến Tôn Thất Thuyết
28,5m
19
Vĩnh khánh
Toàn tuyến
16m
20
Đường số 1
Từ Bến Vân Đồn đến đường 14 nối dài
16m
21
Đường số 2
Từ đường 14 nối dài đến Tôn Thất Thuyết
16m
22
Đường số 3
Từ đường 14 nối dài đến Tôn Thất Thuyết
20m
23
Đường số 4
Từ Khánh Hội đến Trục Bắc – Nam
20m
24
Đường số 5
Từ Trục Bắc – Nam đến Vĩnh Khánh
20m
25
Đường số 6
Từ Trục Bắc – Nam đến Vĩnh Khánh
20m
26
Đường số 7
Từ Trục Bắc – Nam đến Vĩnh Khánh
20m