Ngày 29/11/2008, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 5191/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Quận 4 đến năm 2020; theo đó:

Về quy mô diện tích: 417,08 ha.

Về quy mô dân số: dự kiến đến năm 2015 dân số quận 4 là 210.000 người.

Cơ cấu sử dụng đất (giai đoạn 2015-2020):
– Đất dân dụng                                 : 324,35 ha, chiếm tỷ lệ 77,8%.
+ Đất ở                                  : 146,27 ha, chiếm tỷ lệ 35,1%.
+ Đất công trình công cộng      : 65,86 ha, chiếm tỷ lệ 15,8%.
+ Đất công viên cây xanh        : 48,4 ha, chiếm tỷ lệ 11,6%.
+ Đất giao thông                     : 63,82 ha, chiếm tỷ lệ 15,3%

– Đất khác (tôn giáo, công trình
công cộng cấp Trung ương)              : 8,46 ha, chiếm tỷ lệ 2%.

– Đất ngoài dân dụng                         : 84,27 ha, chiếm tỷ lệ 20,2%.
+ Đất công nghiệp kho – tiểu thủ công nghiệp      : 0,58 ha.
+ Đất giao thông đối ngoại       : 20,17ha.
+ Đất sông rạch                        : 63,52ha.

Các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc:
– Đất ở đô thị                                   : 19,86 m2/người.

– Đất dân dụng                                 : 15,45 m2/người.
+ Đất ở                                  : 6,97 m2/người.
+ Đất công trình công cộng      : 3,14 m2/người.
+ Đất công viên cây xanh        : 2,3 m2/người.
+ Đất giao thông                     : 3,04 m2/người.

– Quy mô dân số                             : 19210.000 người.

– Mật độ xây dựng                           : 30-50%.

– Tầng cao xây dựng                        : cao nhất 40 tầng.

Về quy hoạch giao thông:

Sẽ xây dựng mới một số tuyến đường: trục đường Bắc Nam, tuyến xe điện ngầm thành phố tuyến số 4, đường Vĩnh Hội nối dài, đường Hoàng Diệu nối dài, các tuyến đường dự phóng…

Đồng thời mở rộng các tuyến đường Bến Vân Đồn, Tôn Thất Thuyết Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, Xóm Chiếu, … có lộ giới đường dự kiến mở là 25m, trong đó đường Bến Vân Đồn và Tôn Thất Thuyết mở lệch từ tim hiện hữu về phía kênh là 15m, đường Nguyễn Tất Thành có lộ giới 30m (trong đó mở lệch từ tim hiện hữu về phía đất liền là 16m), đường Tôn Đản có lộ giới 30 – 46m…

Một số cây cầu nối liền giữa quận 4 với quận 1 và quận 7, 8 cũng sẽ được xây dựng: cầu Khánh Hội, cầu Tân Thuận 2, cầu Camette, cầu Long Kiểng…