Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 khu dân cư Phường 14, Quận 4

Ngày 10/11/2009, Ủy ban nhân dân quận 4 đã ban hành Quyết định số 1463/QĐ-UBND-TH về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường 14, quận 4.

Theo đó, khu vực quy hoạch tại phường 14 có diện tích khoảng 18,49 ha, quy mô dân số đến năm 2020 dự kiến 15.000 người.

Khu vực quy hoạch nằm ở trung tâm quận 4, có hướng Đông giáp phường 16, hướng Tây giáp phường 8 và 10, hướng Nam giáp phường 15, hướng Bắc giáp phường 13.

Cũng theo Quyết định trên, tầng cao xây dựng tại khu vực quy hoạch được xây dựng tầng cao tối đa là 20 tầng với mật độ xây dựng tối đa 45%.

Về hệ thống đường giao thông đựơc quy hoạch như sau: đường Xóm Chiếu, Đoàn văn Bơ, Vĩnh Hội có lộ giới 25m; đường Tôn Đản lộ giới 30m; đường D1 (hẻm 142 Xóm Chiếu) lộ giới 20m; đường D2 (hẻm 132 Đoàn Văn Bơ) lộ giới 16m.